Korporat

Fungsi-Fungsi Teras BKPP

01 Mempertingkatkan kapasiti dan kecekapan pengurusan mesyuarat-mesyuarat tertinggi Kerajaan yang dipengerusikan YAB Perdana Menteri dan YBhg. Ketua Setiausaha Negara.

02 Mempertingkatkan pengesanan keputusan-keputusan mesyuarat-mesyuarat tertinggi Kerajaan.

03 Mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan Aturan Mesyuarat Parlimen.

04 Memantapkan pengurusan pelantikan, saraan dan keistimewaan bagi jawatan-jawatan di bawah Perlembagaan Persekutuan/akta-akta tertentu.

05 Memperkasakan kapasiti dan kompetensi modal insan serta mempertingkatkan keberkesanan proses kerja melalui inovasi dan ICT untuk menghasilkan perkhidmatan yang lebih berkualiti.

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373