Korporat

Visi, Misi, Dasar Kualiti dan Moto

Visi

Sebagai organisasi utama yang kompeten dan efisien dalam memudah cara penggubalan dasar dan pemantauan pelaksanaan keputusan-keputusan penting Kerajaan

 

Misi

Memudah cara penggubalan dasar dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kerajaan melalui penyediaan perkhidmatan yang terbaik bagi mesyuarat-mesyuarat tertinggi Kerajaan, urusan Parlimen dan pelantikan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan akta-akta tertentu

 

Dasar Kualiti

Kami adalah komited kepada pengeluaran output yang berkualiti tinggi dengan matlamat konsep zero defect dan sentiasa berusaha ke arah menghayati nilai dan etika dalam Perkhidmatan Awam

 

Moto

Cepat, Tepat dan Sempurna

QR Code Mobile Web

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373

Hubungi Kami

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan
Perhubungan Antara Kerajaan,
Jabatan Perdana Menteri,
Aras 4, Blok Timur,
Bangunan Perdana Putra,
62502 PUTRAJAYA.

 03-8872 4058
 03-8890 1373